VIDA! je zábava / VIDA! is fun

 • 5 filmy

/CZ/

VIDA! science centrum si pro děti už od čtyř let připravilo řadu audiovizuálních vědeckých pokusů ve dvou filmových science show a populárně-naučné videosérii VIDA! na doma.

V první show s názvem Teleskop se se čtyřmi vědci vydáte na cestu na záhadnou planetu. Podaří se vám dosáhnout oběžné dráhy a doletět za vytouženým cílem? Ve druhé show se podíváte na zákonitosti těžiště a vyzkoušíte si množství experimentů, kde otestujete nejenom těžiště své, ale i všedních předmětů ve svém okolí. A v sérii krátkých videí se můžete seznámit s mechanismem, díky kterému si vaříme kávu v moka konvičce, s materiálem budoucnosti nebo naopak s něčím, co dobře znají vaši rodiče a prarodiče: s gramofonovými deskami.

Podívejte se na stránky VIDA! science centra zde, kde můžete sledovat další vědecké pokusy.

/EN/

VIDA! science centre produces two science shows and a popular-science video series with a number of audio-visual scientific experiments for children aged four and up.

Telescope follows four scientists on a journey to a mysterious planet. Will you be able to reach orbit and the target destination? The second show focuses on the centre of gravity, and you can try several experiments showing your centre of gravity and that of other everyday objects around you. The series of short videos acquaints you with a mechanism that allows you to make coffee in a moka pot, a material of the future, and something your parents and grandparents know quite well: gramophone records.

Obsah zahrnutý v tomto balíčku

Teleskop / Telescope (2020)
 • Pro děti
 • 22min
Vytěž princip! / Centre of Mass (2021)
 • Pro děti
 • 20min
Moka konvička / Moka Pot (2020)
 • Pro děti
 • 1min
Supravodič / Superconductor (2020)
 • Pro děti
 • 1min
Rádio VIDA! / Radio VIDA! (2020)
 • Pro děti
 • 1min