Agalma / Agalma (2020)

 • Dokumentární
 • 52min

/CZ/

Dokumentární debut italské režisérky Doriany Monaco je atmosférickou introspekcí do života obyvatel neapolského Národního archeologického muzea. V době, kdy Pompeje zachvacují už jen erupce turismu, sochy přichází k životu.

Stejně tak, jako jsou skulptury, fresky a mozaiky zkoumány v laboratořích, film zevrubně analyzuje detailní archeologickou práci i unavené tváře návštěvníků z celého světa. Snímek balancuje mezi tichou observací a rytmickou koláží a s úctou kreslí muzeum jako prostor i intelektuální entitu, jež nemá zastoupení. Muzeum zavírá a poslední opozdilci s fotoaparáty proklouzli dveřmi, průvodci jsou už také doma. Mezi sochami se něco šušká, ale tváře neprozradí nic. Plánují mejdan antických rozměrů.

/EN/

Italian director Doriana Monaco’s documentary debut is an atmospheric introspection into the lives of the Neapolitan National Archeological Museum’s residents. Now that Pompeii erupts only in tourism, statues come alive.

As are sculptures, frescoes, and mosaics studied in laboratories, the film analyses the detailed archeological work and the international visitors’ tired faces. The film balances a silent observation and a rhythmic collage and respectfully depicts the museum as an irreplaceable space and intellectual entity. The museum closes and the last laggards with their cameras slip out the door. The guides are already home. A whisper passes among the statues, but their faces remain stoned. A party of ancient proportions is planned.

Jazyk

italsky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Hádanky z kostí: Genderová revoluce / Riddle of the Bones: Gender Revolution (2020)
 • Dokumentární
 • 52min
Demonstrace / A Demonstration (2020)
 • Dokumentární
 • 25min
Naturales Historiae / Naturales Historiae (2019)
 • Dokumentární
 • 56min
Pavlovův mamut / Mammoth of Pavlov (2020)
 • Dokumentární
 • 39min
Odložené případy: Dinosaurus / Dinosaur Cold Case (2019)
 • Dokumentární
 • 46min