Čaj, kávu nebo čokoládu? / Tea, Coffee or Chocolate? (2019)

  • Dokumentární
  • 52min

/CZ/

Čaj, káva, čokoláda. Dnes běžná součást jídelníčku má komplikovanou historii a hrála významnou roli v politickém, ekonomickém i zeměpisném vývoji světa.

Komodity, které se dnes setkávají na našich stolech a jsou snadno dostupné, byly ještě před pár stoletími výsadou evropské šlechty i motivací kolonialismu, špionáže či válek. Archivní materiály i nové záběry ilustrují výklad odborníků vysvětlujících, jakou roli káva, čaj a čokoláda sehrály ve světových dějinách, jak vedly ke globalizaci, a nakolik se dnešní způsob jejich přípravy liší od původního. Jak se ze vzácného luxusu staly široce oblíbenou stravou a standardní součástí snídaně?

/EN/

Tea, coffee, and chocolate—items nowadays common in our diet have a complicated history. They played a major role in the political, economic, and geographical development of the world.

Now freely available commodities that appear on our dining tables were a privilege of European aristocracy and the motivation of colonialism, espionage, and war centuries ago. Archival materials and new footage illustrate experts’ explanation of the role which coffee, tea, and chocolate has played in world history and globalization and how the current way of preparation differs from the historical one. How did a once-rare luxury come to be a popular and standard part of our breakfast?

Jazyky

anglicky, francouzsky

Titulky

Czech

Bonusový obsah

10m
Úvod: Eva Ferrarová

Úvod Evy Ferrarové