Člověk a světlo / Light and the Humankind (2020)

  • Dokumentární
  • 7min

/CZ/

Člověk byl prvním tvorem na Zemi, který byl schopen uměle prodloužit svůj den. Ovládl totiž oheň, kterého se ostatní živé bytosti děsily, a vyzrál tak nad zapadajícím sluncem.

Tím ale světelná evoluce člověka zdaleka neskončila. Edison o milion let později vynalezl žárovku, instantní oheň pro každou domácnost bez rizika požáru. Následovaly další a další světelné vynálezy, které nás se zvyšující se složkou modrého světla postupně začaly okrádat o zdravý spánek. Hynek Medřický, odborník na světlo, upozorňuje na nežádoucí účinky modrého světla, které neblaze ovlivňuje naše vnímání dne a noci. Jak na nás světlo působí a co dělat pro to, aby naše vlastní vynálezy nepáchaly víc škody než užitku?

/EN/

Humans were the first creatures on Earth capable of prolonging their day. They learned to control fire, scaring all other living beings, and outwitted the sun.

However, that was not the end of the human’s “light evolution”. Millions of years later, Edison invented the lightbulb, an instant fire for every household without the risk of setting everything ablaze. Other inventions followed, some of which started robbing us of our sleep with the increasing amount of blue light. Hynek Medřický, an expert on light, points out the negative effects of blue light which damages our perception of day and night. What does light do to us? How do we prevent our own inventions from becoming problematic?

Jazyk

česky

Mohlo by se vám také líbit

Vo svetle noci / Light of the Night (2020)
  • Dokumentární
  • 39min
Světelné variace městské oblohy / Luminous Variations in the City Skies (2019)
  • Dokumentární
  • 7min