Den s částicemi / A Day With Particles (2020)

  • Dokumentární
  • 30min

/CZ/

I den v kůži částicového fyzika může být naplněn momenty čiré fantazie a dětského nadšení. Protagonista osciluje mezi každodenní realitou a výlety do světa představivosti a invence, jejichž prostřednictvím nás seznamuje se samou podstatou svého oboru i s jeho praktickým zázemím.

Hravou, ale nikoli infantilní formou, se tak dostáváme od nejmenších částic až do nitra komplexních strojů a mechanismů, které nám alespoň na chvíli umožňují spatřit stavební kameny světa. Na cestě ze starověkého Řecka ke globálně propojeným mezilidským společenstvím a mnohačlenným vědeckým týmům možná ale nakonec zjistíme, že k objevení těch nejdůležitějších částic našich životů nepotřebujeme nejmodernější mikroskopy ani vysokoškolský diplom.

/EN/

Even a day in the life of a particle physicist can be filled with moments of pure fantasy and child-like enthusiasm. The protagonist oscillates between everyday reality and journeys into the world of imagination and invention, through which he introduces us to the very essence of his field of study and the practical background.

By playful means we go from the tiniest particles to the inside of complex machines and mechanisms which allow us to look upon the building blocks of the world. Going from Ancient Greece to globally interconnected human communities and multi-member scientific teams, we might just find that to discover the most important particles of our lives we don’t need a microscope or even a university diploma.

Jazyky

anglicky, česky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Poslední artefakt / The Last Artifact (2019)
  • Dokumentární
  • 57min
To nedopočítáš! / The Great Calculus – Infinite Limits (2020)
  • Dokumentární
  • 4min
S atomem na věčnost / Nuclear Forever (2020)
  • Dokumentární
  • 1h 34m