Hádanky z kostí: Genderová revoluce / Riddle of the Bones: Gender Revolution (2020)

 • Dokumentární
 • 52min

/CZ/

Muž byl lovcem, živitelem rodiny, a žena se starala o oheň a děti. Podle některých lidí byly genderové role rozděleny od počátku dějin lidstva. Výzkumy z posledních let však tento předpoklad zpochybňují.

Na konci 19. století byla objevena hrobka s pozůstatky kostry a mnoha cennými předměty. Závěr – jedná se o hrob vysoce postaveného válečníka. V roce 2017 bylo dokázáno, že jde o kostru ženy. Mnozí vědci a vědkyně si na základě dalších podobných případů kladou otázku, nakolik se předsudky a společenská hierarchie 19. a 20. století promítly do vědeckých závěrů. Dokument poukazuje na nutnost reinterpretovat naši historii a zaměřit se na téma kdy, a hlavně proč došlo k rozdělení genderových rolí.

/EN/

Men were the hunters and providers while women took care of the family hearth and children. For some, gender roles have been set since time immemorial. This assumption has been challenged by recent scientific research.

At the end of the 19th century, a tomb containing skeletal remains and artefacts was found. The conclusion? Burial site of a famous male warrior. In 2017 it was proven that this skeleton was from a woman. Many scientists now ask themselves the question to what extent the bias and social hierarchy of the 19th and 20th century have influenced scientific conclusions. This documentary points out the need to reinterpret our own history and focus on the issue of when and why the division of gender roles was created.

Jazyk

anglicky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Kráčely s lidoopy / She Walks With Apes (2019)
 • Dokumentární
 • 1h 30m
Hysterická dívka / Hysterical Girl (2020)
 • Dokumentární
 • 13min
Suzanne Daveau / Suzanne Daveau (2019)
 • Dokumentární
 • 1h 55m
Zakódovaný bias / Coded Bias (2020)
 • Dokumentární
 • 1h 27m
Vědkyně vs. věda / Picture a Scientist (2020)
 • Dokumentární
 • 1h 37m
Ženy a věda v Africe: Tichá revoluce / Women and Science in Africa: The Silent Revolution (2019)
 • Dokumentární
 • 52min
Na pokraji – Netopýři / On The Brink – Bats (2020)
 • Dokumentární
 • 24min