Jmenovala se Europa / Her Name Was Europa (2020)

 • Dokumentární
 • 1h 16m

/CZ/

Podle řecké mytologie byla Európa týrská princezna, do níž se zamiloval vládce bohů Zeus. Aby ji získal, proměnil se v bílého býka a Európu oklamal. Unesl ji na Krétu, kde s ní zplodil několik potomků. Následně se provdala za krétského krále.

Nevšední snímek ukazuje ideu reality, kterou autoři projektují do mystického zvířete, sudokopytníka Aurocha. Popis pátrání po vyhynulém tvoru naplňuje formální rámec dokumentárního žánru, ale obsahem snímek přesahuje k fikčním formátům. Po estetické stránce cestu do minulosti sugeruje symbolický návrat k počátkům filmového média použitím 16mm kamery. Enigmatickou atmosféru umocňuje důmyslný sound design, který zároveň podtrhuje umělecké ambice filmu.

/EN/

In Greek mythology, Europa was a Phoenician princess. One day Zeus saw her and fell in love. He transformed into a white bull to woo the princess and then abducted her to Crete, where they had three children. Eventually, the princess found solace in marriage with a Cretan king.

An unique film about the mythical bull, aurochs, and the search for its real extinct counterpart. The movie is conceptually a documentary, however, the content tends to shift towards fictional themes. Esthetically, the journey into the past is made more visually prominent thanks to the use of a 16mm camera, which is reminiscent of the beginnings of filmmaking. The mysterious atmosphere is intensified by an ingenious and ambitious soundtrack.

Jazyky

anglicky, nizozemsky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Naturales Historiae / Naturales Historiae (2019)
 • Dokumentární
 • 56min
Suzanne Daveau / Suzanne Daveau (2019)
 • Dokumentární
 • 1h 55m
Osobní život díry / Personal Life of a Hole (2020)
 • Experimentální
 • 1h 2m
Pouť nocí / Night Fair (2020)
 • Dokumentární
 • 6min
Mlžná komora / The Cloud House (2019)
 • Dokumentární
 • 6min
Světelné variace městské oblohy / Luminous Variations in the City Skies (2019)
 • Dokumentární
 • 7min
Demonstrace / A Demonstration (2020)
 • Dokumentární
 • 25min
Pavlovův mamut / Mammoth of Pavlov (2020)
 • Dokumentární
 • 39min