Jsme epicentry zemětřesení / We Are Epicenters of the Earthquake (2020)

  • Dokumentární
  • 41min

/CZ/

Mladý pár cestuje po Česku a vyrovnává se s tíhou doléhajícího environmentálního žalu a svou pozicí v systémech, které ho aktivně produkují.

Film je komorní sondou do vztahu dvou mladých lidí a jejich konfrontace s emocemi, které provázejí poznávání rozsahu a dopadu lidského působení na životní prostředí. Za tím se člověk nemusí nezbytně vydávat na tající ledovce nebo do umírajících tropických pralesů, destruktivní stopa lidstva je rozpoznatelná v naší bezprostřední blízkosti. Třeba v lesích, které najednou nepoznáváme. Kamera v pozici tichého pozorovatele zachycuje protagonisty v intimních momentech uvědomění, jakož i odlišné způsoby, jak se s nimi oba vyrovnávají.

/EN/

A young couple travels around the Czech Republic and deals with the weighing environmental grief and their position in the systems that actively produce it.

The film takes a close look at the relationship of two young people and their confrontation with the emotions they experience while identifying the scope and impact of human activity on the environment. One does not need to go to melting glaciers or dying tropical forests, humanity’s destructive footprint is visible in our immediate vicinity. This can be seen in the forests, which we no longer recognise. As a silent observer, the camera captures the protagonists’ intimate moments of awareness, as well as various ways in which they both cope with it.

Jazyk

česky

Mohlo by se vám také líbit

Občan Nobel / Citizen Nobel (2020)
  • Dokumentární
  • 1h 29m