Matematické kroužky celého světa / Math Circles Around the World (2020)

  • Dokumentární
  • 47min

/CZ/

Matematika nemusí být jen traumatickým zážitkem ze školních let, ale dokáže být i zajímavou volnočasovou aktivitou. Prostřednictvím matematických kroužků děti po celém světě řeší záludné početní hádanky, ale především rozvíjejí vlastní potenciál.

Film sleduje různé matematické kroužky v USA, Německu, Rusku a Spojeném království, ve kterých mladí matematici a mladé matematičky hledají rozšíření toho, co se učí ve škole, nebo alternativu tradiční výuky matematiky, která jim zcela nevyhovuje. Nejde přitom jen o čísla a nekonečné rovnice, ale hlavně o rozvoj logického myšlení, kreativity a nadšení pro řešení problémů, a konečně i porozumění tomu, kde můžeme matematiku využít v běžném životě.

/EN/

Mathematics does not need to be only a traumatic experience from your school years, it can also be an interesting free time activity. Through mathematical circles, children all around the world solve tricky arithmetic operations, but most importantly, develop their own potential.

The film follows different mathematical circles in the USA, Germany, Russia, and the United Kingdom, in which young mathematicians search for the extension of what they learn in school or for an alternative to the traditional method of mathematics teaching that is not really convenient for them. However, it is not only about numbers and infinite equations; it is rather about the development of logical thinking, creativity, and enthusiasm for the solution of problems as well as the understanding of how mathematics can be used in everyday life.

Jazyky

anglicky, německy, rusky

Titulky

Czech

Bonusový obsah

3m
Úvod: Ekaterina Eremenko

Úvod: Ekaterina Eremenko