Mozek. Evoluce / Brain. Evolution (2019)

  • Dokumentární
  • 1h 26m

/CZ/

Snímek přehledně prezentuje současná témata výzkumu neurovědních disciplín. Zásadní otázky ohledně fungování lidského mozku se soustředí kolem problému svobodné vůle. Co když je náš mozek biologicky determinován k určitému způsobu vnímání a chování?

Co se skutečně děje v našem mozku a kolik z těchto dějů si uvědomujeme? K velké části procesů v mozku nemáme přístup – odehrávají se mimo naše vědomí. Ovšem vzestup užívání zobrazovacích metod k výzkumu mozkové činnosti posouvá hranice našich znalostí. Ačkoliv jsou zatím naše vědomosti povrchní, potenciál výzkumu mozku je enormní. S možnostmi, které zkoumání přináší, ovšem vyvstávají i etické otázky. Pokud bude možné mozek pomocí technologií modifikovat, je možné toho zneužít?

/EN/

The film comprehensively presents current topics in the research of neuroscientific fields. Key inquiries into the workings of the human brain focus on the issue of free will. What if our brains are biologically determined to perceive and behave in a certain way?

What is truly happening in our brains and how much of it are we aware of? We are not privy to the majority of our brain’s processes—they occur beyond our consciousness. The rise in the use of displaying methods in the research of brain activity furthers our understanding. Although our knowledge remains superficial, the potential of this research is enormous. Along with the possibilities the exploration brings, ethical questions emerge. Could the possibility to technologically modify brains be abused?

Jazyky

anglicky, rusky

Titulky

Czech

Bonusový obsah

2m
Úvod: Julia Kiseleva

Introduction: Julia Kiseleva