Nanosvět: Klíč k přežití / Nanoworld: The Key to Our Survival (2020)

  • Dokumentární
  • 50min

/CZ/

Efektivita, komplexnost a multifunkčnost. To jsou hlavní principy přírody, které některá zvířata i rostliny úspěšně naplňují na úrovni nanostruktur, a stávají se tak inspirací při vývoji nových technologií.

Dokument diváky seznamuje s neviditelnými strukturami rostlin a živočichů. K jejich pochopení je nutná spolupráce biologů, fyziků a chemiků, kterým výrazně napomáhá rozvoj v oboru fotoniky. Poznatky odborníků jsou ve filmu vhodně doplněny animacemi, jež nahrazují pohled pod mikroskop. Představeny jsou funkce nanostruktur vybraných rostlin a živočichů, kromě jiného se tedy dozvíme, jakými strategiemi květiny lákají opylovače, co umožňuje plynulý pohyb hadů nebo jak vzniká zbarvení motýlích křídel.

/EN/

Efficiency, complexity and multifunctionality. These are the main principles of nature to which some plants and animals adhere on a level of nanostructures which can inspire new technological developments.

The documentary presents the viewers with the unseen fabric of living matter. To understand it, the biologists, physicists and chemists seek help from the recent advances in the field of photonics. The expert findings are complemented by animations representing the microscopic world. The film presents the functions of nanostructures of selected plants and animals. You may learn what strategies plants use to attract pollinators, how snakes move so smoothly or what gives butterfly wings their colours.

Jazyk

anglicky

Titulky

Czech

Bonusový obsah

1m
Úvod: Pascal Moret, Julien Guiol

Úvod: Pascal Moret, Julien Guiol