Naturales Historiae / Naturales Historiae (2019)

 • Dokumentární
 • 56min

/CZ/

Chápání přírody se v průběhu dějin vyvíjí, od všemocné síly po odraz lidské činnosti. Snaha o její reprezentaci pak zahrnuje prostředky jako slovo, malbu, fotografii, ale i vědecké metody a náboženství.

Pauline Julier vychází ze zkušenosti, kdy jí výbuch sopky zabránil vycestovat z Kataru, a za přispění antropologa a sociologa zkoumá, jak vnímáme přírodu. Zabývá se tím, jak o ní smýšlíme, jak ji zachycujeme, ať jde o hlubokou minulost nebo vesmír. Poukazuje na rozdíly napříč společnostmi i jazyky. Opakovaným tématem jsou vulkány jako síla měnící krajinu, lidskou víru i literaturu. Název filmu je totožný se jménem encyklopedie, v níž se Plinius starší pokoušel zachytit všechno lidské vědění.

/EN/

Perception of nature evolves through time, from almighty force to a reflection of human behaviour. Attempts at its representation include means such as words, paintings, photography, even science and religion.

Pauline Julier describes the experience of a volcano eruption preventing her from leaving Qatar, and, along with an anthropologist and a sociologist, explores how we perceive nature. She studies how we think about and capture it, be it in the deep past or outer space, and points out the differences across societies and languages. Volcanoes recur as a force shaping landscapes, faith, and even literature. The film’s title is identical to that of the encyclopedia in which Pliny the Elder tried to capture all human knowledge.

Scénář

Pauline Julier

Obsazení

Bruno Latour

Obsazení

Philippe Descola

Obsazení

Jun Wang

Jazyky

francouzsky, anglicky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Jmenovala se Europa / Her Name Was Europa (2020)
 • Dokumentární
 • 1h 16m
Suzanne Daveau / Suzanne Daveau (2019)
 • Dokumentární
 • 1h 55m
Osobní život díry / Personal Life of a Hole (2020)
 • Experimentální
 • 1h 2m
Pouť nocí / Night Fair (2020)
 • Dokumentární
 • 6min
Mlžná komora / The Cloud House (2019)
 • Dokumentární
 • 6min
Světelné variace městské oblohy / Luminous Variations in the City Skies (2019)
 • Dokumentární
 • 7min
Demonstrace / A Demonstration (2020)
 • Dokumentární
 • 25min
Pavlovův mamut / Mammoth of Pavlov (2020)
 • Dokumentární
 • 39min