O vlcích a lidech / Of Wolves and Men (2020)

 • Dokumentární
 • 26min

/CZ/

Vlci byli přirozenou součástí naší přírody, dokud je člověk prakticky nevyhubil. Po více než sto letech se tito predátoři do České republiky vrací. Dokážeme se s nimi naučit žít, tentokrát v harmonii?

Vlci jsou vrcholoví predátoři a v ekosystému zaujímají významnou roli. Díky intenzivní ochraně dochází k rozrůstání populace těchto šelem s nechvalnou pověstí a mnoho evropských zemí se potýká s jejich návratem. Dokument představuje spolupráci česko-německých odborníků, kteří vlky monitorují a studují. Dále ukazuje způsoby, jak vlkům vytvořit vhodné podmínky k životu. Klíčové je napravení jejich reputace dostatečným informováním a vzděláváním veřejnosti, včetně chovatelů domácích zvířat a myslivců.

/EN/

Wolves were a natural part of our environment until man practically made them extinct. After more than a hundred years, these predators return to the Czech Republic. Can we learn how to live with them in harmony?

Wolves are the apex predators that play an essential role in the ecosystem. Thanks to the protection efforts, the population of these beasts of ill repute is growing, and many European countries deal with their return. This documentary shows the collaboration between Czech and German experts who monitor and study them. It also presents ways how to create suitable conditions for the wolves to live in. The crucial step is to mend their reputation by informing and educating the public, including pet owners and gamekeepers.

Jazyk

česky

Bonusový obsah

1m
Úvod: Michal Gálik

Úvod Michala Gálika

Mohlo by se vám také líbit

Den s částicemi / A Day With Particles (2020)
 • Dokumentární
 • 30min
Do Chile za zatměním Slunce / To Chile for Solar Eclipse (2020)
 • Dokumentární
 • 57min
Kuku / Cuckoo (2020)
 • Dokumentární
 • 4min
Osobní život díry / Personal Life of a Hole (2020)
 • Experimentální
 • 1h 2m
Zebra bez hřívy / The Story of the Maneless Zebra (2021)
 • Dokumentární
 • 26min
TE:20 / TE:20 (2021)
 • Dokumentární
 • 15min
Trans* – Viktor / Trans* – Viktor (2020)
 • Dokumentární
 • 13min
Vo svetle noci / Light of the Night (2020)
 • Dokumentární
 • 39min
Žít vodu / Living Water (2020)
 • Dokumentární
 • 1h 17m