Osobní život díry / Personal Life of a Hole (2020)

 • Experimentální
 • 1h 2m

/CZ/

Díry již dávno nejsou pouhými absencemi prostoru, do kterých můžeme šlápnout a vymknout si kotník, případně v nich ulovit mamuta. Díra je pohlcovač významu, jehož znakovou funkcí je odkazovat k nepřítomnému. Tečka pod vykřičníkem, který nás má upozornit na snadno přehlédnutelné aspekty jinak poměrně obstojně zaplněné reality.

V autoreferenční a děravé meta-honbě za nulovými znaky v našem světě – který mnohem spíše připomíná prapodivný cedník než celistvý a spořádaný útvar – se autorský tým setkává s vědci, filosofy, vlaky, revolucionáři, kanibaly či Antonínem Dvořákem, aby se pokusil vytvořit mapu děravého prostoru, která by nám snad mohla pomoct začít se pozorněji rozhlížet po těchto významuplných objektech.

/EN/

Holes are no longer a simple absence of space into which we can step and twist our ankle, alternatively catch a mammoth. A hole is an absorber of meaning, whose character function is to refer to the absent. A dot under an exclamation point that should alert us to the easily overlooked aspects of otherwise fairly crowded reality.

In an self-referential and holey meta-chase for null characters in our world—which often resembles a strange strainer rather than a solid and tidy shape—the authorial team meets scientists, philosophers, trains, revolutionaries, cannibals, and Antonín Dvořák in order to try to create a map of holey space that could help us start looking more attentively for these meaningful objects.

Jazyk

česky

Mohlo by se vám také líbit

Naturales Historiae / Naturales Historiae (2019)
 • Dokumentární
 • 56min
Jmenovala se Europa / Her Name Was Europa (2020)
 • Dokumentární
 • 1h 16m
Suzanne Daveau / Suzanne Daveau (2019)
 • Dokumentární
 • 1h 55m
Pouť nocí / Night Fair (2020)
 • Dokumentární
 • 6min
Mlžná komora / The Cloud House (2019)
 • Dokumentární
 • 6min
Světelné variace městské oblohy / Luminous Variations in the City Skies (2019)
 • Dokumentární
 • 7min
Demonstrace / A Demonstration (2020)
 • Dokumentární
 • 25min
Pavlovův mamut / Mammoth of Pavlov (2020)
 • Dokumentární
 • 39min