Poslední artefakt / The Last Artifact (2019)

  • Dokumentární
  • 57min

/CZ/

Lidská společnost pro své fungování potřebuje systémy, které pomáhají organizovat a zjednodušit každodenní jednání a konání. Náš den se dělí na hodiny a minuty, naše jídlo si kupujeme po gramech…

Dokument předkládá událost, které ve většinové společnosti nebylo věnováno příliš pozornosti. V roce 2018 prošel metrický systém jednotek rozsáhlou redefinicí. Důvodem k přepracování je snižování hmotnosti váhového prototypu jednoho kilogramu v průběhu jeho existence. Ačkoliv změnu v definicích veličin metrického systému běžný uživatel nepostřehne, snímek podněcuje diváka k zamyšlení se nad konstrukty, které jsou základem jeho života.

/EN/

In order to function, human civilization needs systems that help organize and simplify our day-to-day actions. We divide the days into hours and minutes, and buy our food in grams.

This document presents an event that has not attracted much public attention. In 2018, the metric system was extensively redefined. The reason for this was the decrease in weight of the prototype weight for one kilogram over a period of time. Even if the public misses the change in the definition of the metrics, the film encourages us to contemplate the constructs making up the foundations of our lives.

Režie

Ed Watkins

Scénář

Ed Watkins

Scénář

Ben King

Scénář

Stephanie Watkins

Kamera

Rick Smith

Střih

Ben King

Obsazení

Richard McGonagle

Jazyk

anglicky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Den s částicemi / A Day With Particles (2020)
  • Dokumentární
  • 30min
To nedopočítáš! / The Great Calculus – Infinite Limits (2020)
  • Dokumentární
  • 4min