Příběh plastu / The Story of Plastic (2019)

  • Dokumentární, Historický
  • 1h 35m

/CZ/

Příběh plastu upozorňuje na to, že se nestačí zabývat následkem, tedy odpadem na skládkách a v oceánech, ale už jeho vznikem. Vydává se pozpátku životním cyklem plastu a zkoumá problémy jednotlivých fází.

Plasty, původně prezentované jako vynález usnadňující běžný život, se staly přítěží nejen při odbourání, nýbrž představují zátěž už při samotné výrobě. Výrobci místo regulace produkce přenášejí zodpovědnost na spotřebitele, množství vyrobeného plastu však rapidně roste a způsoby jeho recyklace jsou neefektivní a likvidace nebezpečná. Dokument zkoumá, jak efektivně řešit rostoucí plastovou krizi, jaké jsou její následky a co ji způsobilo.

/EN/

The Story of Plastic alerts that dealing with the consequences in the form of waste in landfills and oceans is not enough. The film retraces the life cycle of plastics and examines the problems of each stage. Plastics, initially thought of as a convenience, have become a burden not only during their elimination, but also in their very creation.

Producers pass the responsibility to consumers instead of regulating production. The amount of manufactured plastics is skyrocketing and the means of its recycling are ineffective and disposal dangerous. The documentary examines how to effectively solve the plastic crisis, what are its consequences, and what causes it.

Jazyk

anglicky

Titulky

Czech