Svět přemýšlení / The World of Thinking (2019)

  • Dokumentární
  • 57min

/CZ/

Co spojuje Alberta Einsteina, Roberta Oppenheimera, Kurta Gödela či Johna von Neumanna? Revoluční teorie těchto nejvýznamnějších vědců 20. století se dost možná zrodily na jednom a tom samém místě.

V dokumentu se podíváme do Institute for Advanced Study v Princetonu, který od roku 1930 funguje jako inkubátor pro největší myslitele světa. Za tu dobu odchoval přes dvacet laureátů Nobelovy ceny. Jeho hlavním cílem je posouvat hranice lidského poznání. Institut podporuje nadějné vědce z celého světa, kteří usilují o zlomový objev v různých oblastech vědy. Vizuálně atraktivní snímek nám formou rozhovorů s pěti úspěšnými vědci přibližuje nejen jejich práci, ale také soukromý život.

/EN/

What did Albert Einstein, Robert Oppenheimer, Kurt Gödel and John von Neumann have in common? Revolutionary theories of the 20th century’s most important scientists may have been born at the same location.

The documentary depicts the Institute for Advanced Study in Princeton, a gathering place of the world’s biggest thinkers since 1930. Since then it has bred over twenty Nobel Prize laureates. Its main objective is to further the edge of human knowledge. The institute backs promising scientists from across the world who strive for breakthrough discoveries in various fields. In this stunning film, interviews with five accomplished scientists show not only their work, but also their private lives.

Jazyk

anglicky

Titulky

Czech