To nedopočítáš! / The Great Calculus – Infinite Limits (2020)

  • Dokumentární, Animovaný
  • 4min

/CZ/

Hutná série edukativních videí postihuje spektrum otázek z oblasti infinitezimálního počtu – od integrálů k derivacím, od definic k nekonečnu. Představená epizoda zve diváky na několikaminutovou cestu k hranicím obřích černých děr… a ještě dál.

/EN/

A dense series of educational videos target a spectrum of questions from the field of infinitesimal calculus—from integrals to derivatives, from definities to infinity. The presented episode invites the viewers on a concise, yet long journey to the edge of giant black holes and beyond.

Jazyk

anglicky

Titulky

Czech

Mohlo by se vám také líbit

Poslední artefakt / The Last Artifact (2019)
  • Dokumentární
  • 57min
Den s částicemi / A Day With Particles (2020)
  • Dokumentární
  • 30min