Trans* – Viktor / Trans* – Viktor (2020)

  • Dokumentární
  • 13min

/CZ/

Projekt Televize Seznam se snaží šesti krátkometrážními snímky přiblížit širší veřejnosti uvažování a emocionální život lidí, kteří se vymykají konvenčnímu pojetí genderových rolí.

Protagonistou snímku je Viktor Heumann, spoluzakladatel organizace Trans*parent, která se snaží změnit pozici transgender lidí ve společnosti. V desetiminutovém medailonu Viktor promlouvá kromě své osobní zkušenosti také o nutnosti překročit zažité stereotypy kolem procesu tranzice. Dokument se dotýká mimo jiné i fenoménu operací jakožto završení procesu změny pohlaví. Jak je vnímání vlastního těla zatíženo míněním okolní společnosti a právními předpisy?

/EN/

In six short films, the project of Televize Seznam endeavours to present the thoughts and emotional life of people defying the conventional concept of gender roles to the wider public.

The film’s protagonist is Viktor Heumann, co-founder of Trans*parent, an organisation that seeks to change the status of transgender people in society. In the 10-minute profile, Viktor speaks of his personal experience and the need to break the stereotypes concerning the transition process. The document also touches on the topic of operations which serve as the culmination of the gender reassignment process. How do society and legislation influence the perception of one’s own body?

Jazyk

česky