Vesmírný tok / Cosmic Flows (2019)

  • Dokumentární
  • 1h 30m

/CZ/

Dokument představuje divákům poměrně novou oblast na poli astrofyziky – studium shluků kup galaxií, tzv. nadkup galaxií. Vizuálně podmanivé animace vesmírných objektů doprovází meditativní hlas vypravěče, který propojuje faktické informace s vyznáními úžasu.

Kromě pohledu do historie zkoumání vesmíru snímek zároveň srozumitelně předkládá obsah současného astrofyzikálního výzkumu. Skupina odborníků z celého světa sbírá pomocí komplikovaných teleskopů data k výzkumu nadkup galaxií. Snímek inovuje pro tento žánr běžný frontální výklad faktů a divák se stává účastníkem diskuzí mezi experty. Samotný proces bádání je pointou dokumentu, přičemž výsledky výzkumu mají potenciál rozšířit naše chápání zatím neprozkoumaných oblastí vesmíru.

/EN/

The documentary presents a relatively new field of astrophysics—the study of galactic superclusters. Stunning animations of cosmic objects are accompanied by the narrator’s meditative voice, combining facts with astonishment.

The film looks into the past of the universe’s exploration as well as comprehensively depicts ongoing astrophysical research. An international group of experts collect data using complex telescopes in order to explore galactic superclusters. The film innovates the genre’s habit of fact-stating by engaging the viewer in the experts’ discussion. Research itself is the point of the documentary, as the findings have the potential to further our understanding of the unexplored parts of the universe.

Jazyk

francouzsky

Titulky

Czech

Bonusový obsah

2m
Úvod: François-Xavier Vives

Úvod: François-Xavier Vives