Žít vodu / Living Water (2020)

  • Dokumentární
  • 1h 17m

/CZ/

Nedostatek vody je problém, ke kterému se svět dříve či později bude muset postavit čelem. A stačí se podívat do některých zemí, které již tento nedostatek pociťují, abychom poznali jeho potenciální důsledky.

Jedním z příkladů je Jordánsko, jedna z nejsušších zemí světa. Eko-antropologický portrét tíživé situace v tamní pouštní vesnici kombinuje hned několik rétorických přístupů. Poetické záběry na vyprahlou krajinu míří ke kontemplativnímu art filmu, zároveň jsou ale ozvláštněné autoritativním výkladem a participací sociálních protagonistů v podobě mluvících hlav. Výsledná mozaika poskytuje komplexní náhled na situaci v zemi, kde voda již není výsadou, ale nedostatkovým zbožím.

/EN/

Water scarcity is a problem that the world will sooner or later have to address. Its potential consequences are already apparent in some countries that experience shortages.

We journey to Jordan, one of the driest countries in the world. The eco-anthropological portrait of hardship in a local desert village combines several rhetorical approaches. The poetic images of arid areas aspire to a contemplative art film, but they are also spiced up by authoritative commentary and participation of social protagonists in the form of talking heads. The resulting mosaic provides a comprehensive view of the situation in a country where water is no longer a privilege but a scarce commodity.

Jazyky

arabsky, anglicky

Titulky

Czech, English

Mohlo by se vám také líbit

Planeta Středomoří / The Deep Med (2020)
  • Dokumentární
  • 1h 36m
H2O: Molekula, která nás stvořila – Pulz / H2O: The Molecule That Made Us – Pulse (2020)
  • Dokumentární
  • 55min
Stoupající hladina – Po nás potopa / 66 Meters - Rising Sea Levels (2020)
  • Dokumentární
  • 52min