Ochrana soukromí

UP, Univerzita Palackého v Olomouci jako správce (dále též jako „UP“) a dále společnosti uvedené v Podmínkách, které UP používá jako své subdodavatele služeb směřujících k naplnění účelu Podmínek, uvedených v Podmínkách, dále též jako „zpracovatelé“ Vašich osobních údajů, které zadáváte do elektronického formuláře (dále jen „formulář“) na webové stránce Watch and Know (Vidět a vědět) https://online.watchandknow.cz/ za účelem vytvoření uživatelského účtu (dále též jako „účet“ nebo „uživatelský účet“ nebo „Profil“) pro přístup ke streamovací platformě https://online.watchandknow.cz/, provozované pro UP společností SHIFT72, kdy na této platformě jsou uskutečňovány projekce filmů v rámci mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (dále jen „AFO“).

Při provozování výše uvedené platformy se v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů řídíme všemi aplikovatelnými účinnými obecně závaznými právními předpisy, kdy UP dbá zejména pravidel chování obsažených v zákoně č. 892012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a v zákoně č. 1102019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Vyplněním a potvrzením (elektronickým odesláním) formuláře souhlasíte jako subjekt osobních údajů vytvářející svůj účet (dále též jako „subjekt údajů“) s Podmínkami a skutečností, že Univerzita Palackého v Olomouci, IČO: 61989592, se sídlem Křížkovského 5118, 779 00 Olomouc, jako správce osobních údajů, a příslušní zpracovatelé osobních údajů subjektu údajů, které subjekt údajů zadal ke zřízení svého účtu, pro účely umožnění online sledování filmů na platformě (dále též jako „streamování“) ze strany subjektu údajů, kdy za tímto účelem je mezi UP a subjektem údajů potvrzením formuláře či zhlížením konkrétních filmů na platformě uzavřena, podle nabídky UP zveřejněné na Platformě, smlouva o vytvoření a užívání účtu a zpřístupnění filmů obsažených na platformě ke streamování, za podmínek uvedených v Podmínkách (dále též jako „smlouva“), kdy zákonným důvodem pro toto zpracování osobních údajů je tedy plnění této smlouvy a provedení opatření před jejím vznikem na návrh subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, též vedení interní evidence a komunikace s plněním smlouvy související, a dále zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR vznikajících v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, to vše po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Tento svůj souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním nesouhlasu s takovýmto využitím na e-mailovou adresu help@afo.cz, přičemž v takovém případě bude účet příslušného subjektu údajů zrušen.

Vyplněním a potvrzením (elektronickým odesláním) formuláře vyslovuje subjekt údajů rovněž souhlas se zpracováním jeho/jejích osobních údajů, ze strany UP a příslušných zpracovatelů, a to údaje subjektu údajů, které zadal ke zřízení svého účtu a údaje, které které budou vytvářeny a shromažďovány automatizovaně při provozování platformy (zejména elektronické údaje jako digitální identifikátor, provozní a lokační údaje, např. údaje o využití informačního systému platformy, o datovém provozu a elektronické komunikaci), a to za dalšími účely uvedenými v Podmínkách, to vše po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování. Tento svůj souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to zasláním nesouhlasu s takovýmto využitím na e-mailovou adresu help@afo.cz, přičemž v takovém případě bude účet příslušného subjektu údajů zrušen. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány, mj. automatizovaně, v elektronické formě a pracovníky UP podílejícími se na produkci AFO a zpracovateli. Výše uvedené osobní údaje poskytnuté subjektem údajů UP bez předchozího souhlasu subjektu údajů neposkytuje žádné jiné osobě než zpracovatelům uvedeným v Podmínkách. Zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely se vedle těchto Podmínek řídí dokumentem UP „Ochrana osobních údajů. Zpracování a ochrana osobních údajů na UP“ zveřejněným na webové stránce UP s adresou https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

1. Náš závazek k ochraně osobních údajů

Záleží nám na vašem soukromí. Abychom jej mohli lépe chránit, poskytujeme vám toto upozornění, které vysvětluje naše postupy týkající se nakládání s informacemi a možnosti, jež máte k dispozici ohledně našeho shromažďování a užívání daných informací.

2. Informace, které shromažďujeme

Toto upozornění se vztahuje na veškeré informace shromážděné nebo poskytnuté na webu společnosti. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat:
- Jméno
- E-mailovou adresu
- IP adresu
- Informace o prohlížeči a zařízení
- Statistiky o návštěvnících

3. Jak informace používáme

Informace, které o sobě poskytnete, když si vytvoříte účet, používáme k vytvoření vašeho profilu. Tyto informace nesdílíme se třetími stranami, pokud tak není vyžadováno zákonem nebo to není nezbytné pro provoz těchto stránek. Váš e-mail a jméno nejsou zveřejňovány. Na e-maily, které obdržíme, odpovídáme zpět na adresu, ze které přišly. E-mailová adresa je sdílena s firmami Intercom a The Rocket Science Group LLC, provozující Mailchimp a Mandrill, dle níže uvedených podmínek a pro níže uvedené účely. Informace používáme v agregované podobě, ve které nemohou sloužit k identifikaci osob, abychom zlepšili naše stránky a sdíleli data s inzerenty. Kupříkladu můžeme inzerentovi sdělit, že určitou část stránek navštívilo X lidí nebo že registrační formulář vyplnilo Y mužů a Z žen, ale nezveřejníme žádné informace, které by mohly vést k identifikaci těchto osob. Nikdy také nepoužíváme ani nesdílíme osobní údaje, které nám poskytnete online, jinak než výše uvedenými způsoby.

4. Náš závazek k zabezpečení osobních údajů

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům a zajistili přesnost údajů a správné nakládání s informacemi, zavedli jsme náležitá fyzická, elektronická a správní opatření pro zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

5. Náš závazek k ochraně soukromí dětí

Ochrana soukromí dětí je na prvním místě. Z tohoto důvodu na našich stránkách nikdy neshromažďujeme ani neukládáme informace o osobách, o kterých víme, že jsou mladší 15 let, a naše stránky nejsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost osob mladších 15 let.

6. Jak můžete získat ke svým informacím přístup a opravit je

Veškeré vaše osobní údaje, které shromažďujeme a ukládáme online, naleznete na stránce Můj účet. Tímto můžeme docílit lepšího zabezpečení vašich informací. Opravit faktické chyby ve vašich osobních údajích můžete tak, že nám pošlete žádost, ze které bude chyba názorně patrná. Abychom ochránili vás a vaše soukromí, podnikáme další přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, než vám k údajům poskytneme přístup nebo než je opravíme.

7. Jak můžete zrušit váš účet

Pokud si přejete svůj účet trvale odstranit, kontaktujte nás na e-mail help@afo.cz.

8. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli další dotazy nebo připomínky ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete nám je e-mailem na mail help@afo.cz.

9. Služby třetích stran

9.1 Google Analytics

Používáme nástroj Google Analytics, abychom lépe porozuměli tomu, jak používáte naše stránky a nástroje, díky čemuž můžeme zlepšovat naše produkty. Tento nástroj sleduje vaše aktivity na stránkách a shromažďuje anonymní data o tom, odkud pocházíte, jaké stránky navštěvujete a jak dlouho na našich stránkách strávíte. Google tyto údaje následně shromažďuje pro vytváření zpráv. Nemějte ale strach, vaše osobní údaje v nich zahrnuté nejsou. Google sleduje vaši IP adresu a může přenášet a ukládat informace prostřednictvím serverů v USA. Google může tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho užívání webových stránek, sestavovaní zpráv o aktivitě na webových stránkách pro naše účely a poskytování dalších služeb, které s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu souvisejí. Google může tyto informace předávat třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo v případě, že tyto třetí strany informace zpracovávají jménem společnosti Google. Google nebude vaši IP adresu spojovat s dalšími daty, které má k dispozici. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google způsobem a za účely uvedenými výše. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy. Služby Google Analytics se řídí smluvními podmínkami Google Analytics, které naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

9.2 Intercom

SHIFT72, provozovatel platformy pro UP, používá analytické služby třetích stran, aby lépe porozuměli tomu, jak používáte naše služby. Zejména poskytujeme omezené množství informací (jako je datum registrace a některé osobní informace jako vaše e-mailová adresa) společnosti Intercom, Inc. (dále jen „Intercom“). Intercom využíváme pro sběr dat za účelem analýzy návštěvnosti našich stránek a používání našich produktů. Jako zpracovatel údajů jednající naším jménem, Intercom analyzuje vaše užívání našich webových stránek nebo produktů a sleduje náš vztah prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, abychom mohli zlepšovat služby, které vám poskytujeme. Více informací o tom, jak Intercom užívá souborů cookie, naleznete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. Intercom můžeme také využívat jako komunikační prostředek, buď prostřednictvím e-mailu, nebo skrze zprávy v rámci našich produktů. Více informací ohledně opatření na ochranu soukromí zavedených společností Intercom naleznete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Služby Intercom se řídí podmínkami užívání Intercom, které naleznete na adrese https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms.

9.3 Mandrill

Shift72 používá Mandrill pro zasílání transakčních e-mailů, jako jsou uvítací maily, stvrzenky k nákupům nebo maily se zapomenutým heslem. Poskytujeme omezené množství informací jako vaši e-mailovou adresu společnosti The Rocket Science Group LLC, která poskytuje služby Mailchimp a Mandrill. Služby Mandrill využíváme ke shromažďování dat pro analytické účely ohledně vašeho prohlížení e-mailů. Více informací o opatření na ochranu soukromí služby Mandrill naleznete na adrese https://mailchimp.com/legal/privacy/. Služby Mandrill se řídí podmínkami užívání platformy Mailchimp, které naleznete na adrese https://mailchimp.com/legal/terms/.

9.4 Amazon Web Services

Shift72 používá platformu Amazon Web Services (AWS), která nám poskytuje cloudové úložiště. AWS splňuje řadu mezinárodně uznávaných norem týkajících se zabezpečení obsahu, údajů a infrastruktury, jako je systém řízení bezpečnosti informací – ISO-27001, zprávy o systémových a organizačních kontrolách – SOC1/2 a bezpečnostní standard průmyslových dat platebních karet. AWS navíc prokázala, že se řídí doporučenými postupy pro zabezpečení obsahu MPAA (Americké filmové asociace) a infrastruktura AWS splňuje veškeré příslušné kontroly MPAA. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů platformy AWS naleznete na adrese https://aws.amazon.com/privacy/.

9.5 Stripe

Pro zpracovávání plateb na náš účet používáme platformu Stripe jako externího zpracovatele plateb. V souvislosti se zpracováváním takovýchto plateb neuchováváme žádné osobní ani platební údaje, jako je číslo vaší platební karty. Místo toho jsou veškeré tyto informace poskytnuty přímo našemu externímu zpracovateli plateb, platformě Stripe, jejíž používání vašich osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů Stripe, které naleznete na adrese https://stripe.com/nz/privacy. Stripe má nejvyšší možné osvědčení PCI poskytovatele služeb 1. úrovně.

Privacy Policy

Palacký University in Olomouc as the data controller (hereinafter the “UP”) and other entities specified in the Terms and Conditions outsourced by UP as subcontractors of services used for the performance of the purpose of the Terms and Conditions and specified in the Terms and Conditions (hereinafter the “Data Processors”) are processing your personal data which you provide in the electronic form (hereinafter the “Form”) on the Watch and Know website https://online.watchandknow.cz/ in setting up a user account (hereinafter the “Account”, “User Account” or “Profile”) to access the https://online.watchandknow.cz/ stream platform operated by SHIFT72 for UP while this platform serves to stream films which are part of the international popular science festival Academia Film Olomouc (hereinafter “AFO”).

When operating the aforementioned platform, we comply with all applicable generally binding legal regulations while UP undertakes to follow, in particular, the provisions set out in Act No. 892012 Sb., Civil Code, as amended, Regulation (EU) 2016679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, hereinafter the “GDPR”) and Act No. 1102019 Sb., on Personal Data Processing.

By completing and confirming (electronic submission) the Form, you, as the personal data subject creating an Account (hereinafter “Data Subject”), consent to the Terms and Conditions and the fact that the Palacký University in Olomouc, ID No.: 61989592, with its registered office at Křížkovského 5118, 779 00, Olomouc, as the Data Controller, and relevant Data Processors will process the personal data provided by the Data Subject while creating its Account to access the online film streaming platform (hereinafter “Streaming”), while UP and Data Subject thereby enter into an agreement on the creation and use of the Account and accessing the films provided on the platform for Streaming by the act of confirming the Form or viewing the films on the platform in question following the provisions set out in the Terms and Conditions (hereinafter the “Agreement”). The legal basis for the personal data processing is the performance under the Agreement and pre-contractual measures taken upon the Data Subject’s proposition within the meaning of Article 6(1b) of the GDPR, as well as internal record keeping and communication related to the performance of the Agreement and processing necessary for purposes justified pursuant to Article 6(1f) of the GDPR arising from the rights and obligations under the Agreement, for the time necessary for the purpose of data processing. The Data Subject may withdraw this consent at any time by sending a notice to the help@afo.cz e-mail address, in which case the Account of the relevant Data Subject will be deleted.

By completing and confirming (electronic submission) the Form, the Data Subject also consents to UP and relevant Data Processor processing its personal data provided by the Data Subject in order to create its Account as well as data formed and collected automatically while using the Platform (in particular, electronic data, such as the digital identifier, operating and location details, e.g. information on using the platform IT system, on data operation and electronic communication) for purposes specified in the Terms and Conditions for the time necessary for the purpose of their processing. The Data Subject may withdraw this consent at any time by sending a notice to the help@afo.cz e-mail address, in which case the Account of the relevant Data Subject will be deleted. The aforementioned personal data is processed, i.a. in an automated manner, in an electronic form by UP’s employees involved in the production of AFO as well as Data Processors. UP does not disclose the aforementioned personal data provided by the Data Subject without its previous consent to any third party other than the Data Processors specified in the Terms and Conditions. In addition to these Terms and Conditions, the processing of your personal data for the above purposes is also governed by the “UP’s Personal Data Protection. Processing and Protection of Personal Data” document issued by UP and available on UP’s website at https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

1. Our Commitment to Privacy

Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

2. The Information We Collect

This notice applies to all information collected or submitted on The Company’s website. This information may include, but is not limited to:
- Name
- Email address
- Date of birth
- IP Address
- Browser and device information
- Viewer metrics
- Purchase and payment details

3. The Way We Use Information

We use the information you provide about yourself when joining The Company to complete your Profile. We do not share this information with outside parties except to the extent required by law or necessary to the running of this site. Your email, name and credit card details are not shown publicly.
We use return email addresses to answer the email we receive. Such addresses are not used for any other purpose and are not shared with outside parties.
We use non-identifying and aggregate information to better design our website and to share with advertisers. For example, we may tell an advertiser that X number of individuals visited a certain area on our website, or that Y number of men and Z number of women filled out our registration form, but we would not disclose anything that could be used to identify those individuals.
Finally, we never use or share the personally identifiable information provided to us online in ways unrelated to the ones described above.

4. Our Commitment to Data Security

To prevent unauthorised access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

5. Our Commitment to Children’s Privacy

Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information at our website from those we actually know are under 15, and no part of our website is structured to attract anyone under 15.

6. How You Can Access and Correct Your Information

You can access all your personally identifiable information that we collect online and maintain by visiting your Account Settings page. We use this procedure to better safeguard your information. You can correct factual errors in your personally identifiable information by sending us a request that credibly shows error. To protect your privacy and security, we will also take reasonable steps to verify your identity before granting access or making corrections.

7. How to Cancel Your Account

Contact us if you wish to have your account permanently deleted.

8. How to Contact Us

Should you have other questions or concerns about these privacy policies, send us an email at help@afo.cz.

9. Use of Third Party Services

9.1 Google Analytics

We use Google Analytics to help us to understand how you use our site and tools, which allows us to know how to improve our products for your benefit. It follows your progress through the website, collecting anonymous data on where you have come from, which pages you visit, and how long you spend on the site. Google then stores this data in order to create reports. But don’t worry; they do not store your personal data. Google will track your IP address, and it may be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google may use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for us, and providing other services relating to website activity and Internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. For more information on Google’s privacy policies, please visit https://policies.google.com/privacy. Google Analytics services are governed by the Google Analytics Terms of Service which can be found at: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.

9.2 Intercom

We use third-party analytics services to help understand your usage of our services. In particular, we provide a limited amount of your information (such as sign-up date and some personal information like your email address) to Intercom, Inc. (“Intercom”) and utilise Intercom to collect data for analytics purposes when you visit our website or use our product. As a data processor acting on our behalf, Intercom analyses your use of our website and/or product and tracks our relationship by way of cookies and similar technologies so that we can improve our service to you. For more information on Intercom’s use of cookies, please visit https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. We may also use Intercom as a medium for communications, either through email, or through messages within our product(s). For more information on the privacy practices of Intercom, please visit https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Intercom’s services are governed by Intercom’s terms of use which can be found at https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms.

9.3 Mandrill

We use Mandrill to send transactional emails, such as a welcome email, purchase receipt, or forgot password email. We provide a limited amount of your information, such as your email address, to The Rocket Science Group LLC, who operate Mailchimp and Mandrill. We utilise Mandrill to collect data for analytics purposes when you view the email. For more information on the privacy practices of Mandrill, please visit https://mailchimp.com/legal/privacy/. Mandrill’s services are governed by Mailchimp’s terms of use which can be found at https://mailchimp.com/legal/terms/.

9.4 Amazon Web Services

We use Amazon Web Services (AWS) who provide us with cloud storage solution. AWS has demonstrated compliance with a range of internationally recognised standards for content, data and infrastructure security, such as information security management system- ISO-27001, System and Organization Controls Report- SOC1/2, and The Payment Card Industry Data Security Standard; in addition, AWS has demonstrated alignment with the MPAA Content Security Best Practices and the AWS infrastructure is compliant with all applicable MPAA controls. For more information on AWS’ privacy policy please see: https://aws.amazon.com/privacy/

9.5 Stripe

We use a third party payment processor, Stripe, to process payments made to us. In connection with the processing of such payments, we do not retain any personally identifiable information or any financial information such as credit card numbers. Rather, all such information is provided directly to our third party processor, Stripe, whose use of your personal information is governed by their privacy policy, which may be viewed at https://stripe.com/nz/privacy. Stripe is certified to PCI Service Provider Level 1, the most stringent level of certification.