Děkujeme za podporu!

Univerzita Palackého
Olomoucký kraj
Státní fond kinematografie
Město Olomouc
MŠMT
ÚOCHB
IOCB Tech
ČZU
Hvězdárna a planetárium Brno
Nadace pro výzkum rakoviny
CATRIN
Mana
VHS Olomouc
Výstaviště Flora Olomouc
Copterfilm
Pevnost poznání
Muzeum umění Olomouc