Podmínky užívání

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PRO BEZPLATNÉ ZAPŮJČOVÁNÍ TELEVIZNÍCH POŘADŮ A FILMŮ


1. Definice pojmů

„UP“, „my“ a „naše“ znamená Univerzita Palackého v Olomouci. Kompatibilní zařízení znamená zařízení kompatibilní s Platformou, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Člen znamená osobu, která poskytla potřebné informace a přijala členství na Platformě. Členství má odpovídající význam. Členský účet znamená účet vedený Členem v rámci UP za účelem nákupu nebo zapůjčení Obsahu platformy prostřednictvím Platformy. Bezplatné zhlížení filmů ze soutěžního a nesoutěžního výběru 56. ročníku AFO bude umožněno osobám, které si vytvoří na platformě účet (profil) (dále jen „člen“ či „členové“), tj. akreditují se k účasti na 56. ročníku AFO konaném ve formě online. Tato bezplatná forma přístupu k obsahu platformy bude umožněna po dobu konání tohoto ročníku AFO, tedy od 27. 4. 2021 do 11. 5. 2021. Po 11. 5. bude přístup k obsahu platformy omezen dle pravidel stanovených UP na platformě. Obsah platformy znamená film, televizní seriál, epizodu televizního seriálu nebo jakýkoli další produkt nebo obsah poskytovaný námi k zakoupení nebo zapůjčení prostřednictvím Platformy. Platforma znamená platformu digitálního obsahu poskytovanou námi (nebo našimi externími poskytovateli služeb naším jménem) a zahrnuje veškeré stránky, informace, materiály, text, grafiku a funkce dostupné na Platformě. Bezplatně zpřístupňovaný obsah platformy znamená obsah platformy, ke kterému člen bezplatně přistupuje za účelem zhlížení a který je mu přístupný po specifickou dobu, uvedenou na platformě (od 27. 4. 2021 do 11. 5. 2021).

2. Přijetí podmínek

Souhlasíte s tím, že Platformu UP poskytnutou subdodavatelem Shift72 budete k zapůjčování filmů používat za zde uvedených podmínek. Tyto podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a UP. Používáním Platformy (které zahrnuje přístup na Platformu, vytvoření účtu nebo nákup či zapůjčení jakéhokoli Obsahu platformy) přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. Pokud si nás přejete ohledně Platformy kontaktovat, můžete tak učinit na e-mailové adrese help@afo.cz. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky změnit. Pokud tak učiníme, před jakýmkoli dalším vypůjčením Obsahu platformy obdržíte e-mail s upozorněním na aktualizované podmínky na adresu, kterou poskytnete při založení účtu.

3. Užívání platformy

Platforma vám dovoluje zapůjčovat si zdarma Obsah platformy pro vaše osobní užívání v souladu s těmito podmínkami a jakýmikoli podmínkami specifickými pro konkrétní Obsah platformy. Abyste si mohli Obsah platformy zapůjčit zdarma, musíte být starší 15 let a musíte se nacházet na území, kde je příslušný Obsah platformy povolený. Souhlasíte s tím, že Platformu nebudete používat ani se o to pokoušet mimo příslušné území. Můžeme využít technologií filtrování/blokování podle zeměpisné polohy, abychom zajistili dodržování tohoto ustanovení a zabránili přístupu mimo dané území. Filmy jsou dostupné pouze na území České republiky. Nesete odpovědnost za to, že všechny osoby, které mají přístup k Platformě prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou o těchto podmínkách informovány a že je budou dodržovat.

4. Technické požadavky

Nesete odpovědnost za to, že učiníte veškeré nezbytné kroky k tomu, abyste měli k Platformě přístup. To zahrnuje zajištění dostatečných technických prostředků k užívání Platformy. Užívání Platformy vyžaduje Kompatibilní zařízení, příslušný software (může zahrnovat poplatky) a přístup k internetu. Tyto faktory a jejich požadavky, které se mohou kdykoli změnit, mohou mít vliv na užívání Platformy. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili na jakékoli změny.

5. Kompatibilní zařízení a software

Systémové požadavky jsou podrobně popsány na stránce Nápovědy. Berete na vědomí, že Platforma nemusí fungovat na všech výše uvedených Kompatibilních zařízeních, především starších zařízeních, prohlížečích nebo operačních systémech. Důrazně doporučujeme vysokorychlostní připojení k internetu.

6. Nákup a platba

Abyste Platformu mohli užívat, musíte se stát Členem a souhlasit s těmito podmínkami. Jakmile se stanete Členem, můžete si zdarma zapůjčovat Obsah platformy. Poplatky za zapůjčení Obsahu platformy jsou uvedeny na Platformě a budete na ně upozorněni před potvrzením platby. Poplatky se mohou příležitostně bez upozornění měnit. Jakmile odešlete svou objednávku na zapůjčení jakéhokoli Obsahu platformy, již ji nebudete moci zrušit.

7. Členské účty

Důležité informace týkající se Členských účtů:
- neposkytujte informace o svém účtu nikomu dalšímu;
- nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a zabezpečení vašeho Členského účtu a za jakékoli aktivity vykonávané na vašem Členském účtu nebo jeho prostřednictvím;
- souhlasíte s tím, že UP neprodleně informujete o jakémkoli porušení zabezpečení vašeho Členského účtu;
- UP nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé na základě neoprávněného užívání vašeho Členského účtu;
- pokud si vytvoříte Členský účet nebo užíváte Platformu jménem někoho jiného, zaručujete, že k tomu máte svolení dané osoby. Přijímáte také veškerou odpovědnost za jakékoli porušení těchto podmínek vyplývající z vaší neoprávněné činnosti a jeho důsledky. Nebudete získávat přístup nebo se snažit získat přístup ke Členskému účtu, ke kterému nemáte oprávnění. Souhlasíte s tím, že při registraci vašeho Členství poskytnete pravdivé a úplné informace a že je v průběhu vašeho užívání Platformy budete udržovat aktuální.

8. Sledování obsahu zdarma přes zapůjčování obsahu z platformy

Obsah platformy je na Platformě pro Členy dostupný k zapůjčení zdarma na následné streamování. Obsah platformy je dostupný pouze na území, kde může být příslušný obsah distribuován (Česká republika). Obsah platformy vám bude zpřístupněn ke sledování na Kompatibilních zařízeních po úspěšném dokončení vypůjčení Obsahu platformy a v závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení následovně:

Zapůjčení obsahu platformy
- Zapůjčený obsah budete mít k dispozici ke zhlédnutí okamžitě po zapůjčení zdarma, a to po dobu uvedenou na Platformě.
- Zapůjčený obsah můžete pozastavit a vracet zpět. Pozastavení nebo opětovné spuštění Zapůjčeného obsahu nemá vliv na dobu, po jakou je dostupný ke zhlédnutí. Obsah můžete přestat sledovat a vrátit se k němu později.
- Zapůjčený obsah můžete po dobu zapůjčení zhlédnout, kolikrát chcete.

Sledování obsahu platformy zdarma
- Obsah platformy vám bude zpřístupněn od 27. 4. 2021 do 11. 5. 2021.
- Berete na vědomí, že zhlédnutí Obsahu platformy obvykle vyžaduje velký objem dat. Platby, které učiníte za zapůjčení Obsahu platformy, nezahrnují žádné poplatky za používání internetu. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli používání internetu nebo poplatky, které si váš poskytovatel internetových služeb může účtovat v souvislosti s přístupem k Obsahu platformy.

9. Soukromí

Respektujeme vaše soukromí. Vaše používání Platformy podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů.

10. Služba platformy a dostupnost

Platformu a jakýkoli Obsah platformy můžeme kdykoli upravit a pozastavit nebo ukončit jejich poskytování, a to na základě předchozího upozornění nebo bez něj. Neneseme odpovědnost za jakoukoli nedostupnost Platformy nebo Obsahu platformy v případě, že porušíte některou z těchto podmínek nebo pokud je výpadek mimo naši kontrolu. Pokud jste za Obsah platformy vypůjčili, ale daný obsah jsme vám nezpřístupnili, pak je náš závazek za nedostupnost obsahu omezen na kupní cenu příslušného Obsahu platformy. Berete na vědomí, že ne všechny filmy a televizní pořady uvedené na našich webových stránkách jsou dispozici k vypůjčení a nemusí být dostupné ani v budoucnu.

11. Pravidla užívání

Platformu a Obsah platformy můžete užívat pouze v souladu s těmito podmínkami. Máte právo Obsah platformy užívat pouze pro osobní nekomerční použití. Nesmíte Obsah platformy poskytovat pro jakékoli komerční nebo jakékoli jiné účely, které nejsou výslovně povoleny v těchto podmínkách. Souhlasíte s tím, že nebudete z jakéhokoli důvodu narušovat, obcházet, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo jinak zasahovat do technologie zabezpečení Platformy a Obsahu platformy ani odebírat, měnit nebo zasahovat do jakýchkoli informací o identifikaci práv týkajících se Platformy nebo Obsahu platformy, ani se o to pokoušet nebo k tomu dopomáhat jiné osobě. Platformu nesmíte zneužívat tak, že se budete službu snažit ohrozit prostřednictvím škodlivých technických prostředků nebo materiálů. Platformu nesmíte užívat pro žádné nezákonné účely a účely, které nejsou schválené námi nebo jsou jinak v rozporu s těmito podmínkami. Vaše užívání Platformy může být kdykoli monitorováno a kontrolováno UP nebo jejím poskytovatelem služeb za účelem vymáhání dodržování těchto podmínek.

12. Materiály třetích stran

Některé informace dostupné na Platformě mohou odkazovat na stránky, které nejsou vlastněné ani kontrolované UP. UP nenese žádnou odpovědnost za obsah na těchto stránkách nebo jakýkoli materiál třetích stran, který může být na Platformě dostupný.

13. Závadný materiál

Určitý Obsah platformy můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo závadný a Obsah platformy může obsahovat explicitní materiál. Obsah platformy je na Platformě poskytován v souladu s platnými cenzurními předpisy výhradně na vaše riziko a UP vůči vám nenese žádnou odpovědnost za materiál, který můžete považovat za urážlivý, neslušný nebo závadný. Určitý Obsah platformy může být prodáván na základě věkového omezení. Vědomé zakoupení určitého Obsahu platformy může být nezákonné, pokud nesplňujete minimální požadavky na věk. Při nákupu obsahu předpokládáme, že splňujete podmínku minimálního věku pro legální nákup příslušného Obsahu platformy. Pokud máme oprávněné důvody se domnívat, že nesplňujete podmínku minimálního věku, můžeme vaše Členství zrušit.

14. Duševní vlastnictví

Platforma a Obsah platformy obsahují informace a materiály vlastněné UP a jejími poskytovateli licencí a služeb, které jsou chráněny příslušnými právy k duševnímu vlastnictví a dalšími zákony včetně autorských práv. UP si vyhrazuje pro sebe a zmíněné třetí strany veškerá příslušná práva ve všech oblastech soudní příslušnosti po celém světě. Nesmíte dovolit (ani dovolit nikomu jinému, aby tak činil) ani pomáhat jakékoli další osobě odstranit jakákoli oznámení o autorských právech obsažená v rámci jakéhokoli Obsahu platformy nebo do nich zasahovat. Porušení našich autorských práv (a autorských práv našich poskytovatelů licencí a služeb) bereme vážně. Musíte:
- obsah platformy a související informace a materiály užívat v průběhu používání Platformy pouze v souladu s těmito podmínkami a k žádnému jinému účelu;
- nesmíte stahovat, nahrávat, kopírovat, reprodukovat, veřejně sdělovat, přenášet, publikovat, vysílat, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat ani distribuovat žádný Obsah platformy nebo jeho část, ani vytvářet jakákoli odvozená díla;
- nesmíte jakýmkoli způsobem kopírovat, reprodukovat nebo upravovat jakoukoli část Platformy nebo Obsahu platformy;
- nesmíte využívat Platformu nebo Obsah platformy žádným neoprávněným způsobem.
Vyhrazujeme si veškerá práva a opravné prostředky, které máme k dispozici, abychom zabránili jakémukoli porušení našich práv k duševnímu vlastnictví nebo práv našich poskytovatelů licencí a služeb týkajících se Platformy nebo Obsahu platformy. Ochranné známky, ochranné známky pro služby, grafika a loga užívané v souvislosti s Platformou jsou duševním vlastnictvím UP. Další ochranné známky, ochranné známky pro služby, grafika a loga užívané v souvislosti s Platformou nebo Obsahem platformy mohou být ochrannými známkami dalších vlastníků. Ve vztahu k uvedeným ochranným známkám a jejich užívání vám nejsou udělena žádná práva ani licence.

15. Ukončení

Můžeme:
- smlouvu mezi vámi a UP v souladu s těmito podmínkami ukončit;
- kdykoli bez předchozího upozornění pozastavit přístup k Platformě (nebo jakékoli její části) nebo jakémukoli Obsahu platformy.
Za předpokladu, že jste tyto podmínky neporušili, vrátíme vám v případě ukončení nebo pozastavení poskytování služeb peníze za jakýkoli Obsah platformy, za který jste zaplatili, ale který vám nebyl zpřístupněn v souladu s bodem 7. Neneseme odpovědnost v případě, že Platforma je kdykoli a z jakéhokoli důvodu nedostupná, a to po jakkoli dlouhou dobu. Příležitostně můžeme omezit přístup k některým částem Platformy nebo Obsahu platformy. Jsme oprávněni kdykoli zrušit jakékoli Členství, pokud jste dle našeho názoru nedodrželi některou z uvedených podmínek. Platformu můžete kdykoli přestat užívat.

16. Vyloučení odpovědnosti

Platformu užíváte na vaše vlastní riziko. UP nezaručuje nepřerušené nebo bezproblémové užívání Platformy a nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku, mimo jiné včetně, ztráty, poškození, napadení, virů, zásahu, hackerského útoku nebo jiného narušení bezpečnosti nebo jakékoli jiné okolnosti, kterou nemůže UP ani její poskytovatelé licencí a služeb přiměřeně ovlivnit, mimo jiné včetně vašeho Kompatibilního zařízení nebo připojení k internetu. V rozsahu povoleném zákonem jsou Platforma a Obsah platformy poskytovány UP bez jakýchkoli záruk mimo zákonné ochrany předepsané příslušnými právními předpisy.

17. Omezení odpovědnosti

Odpovědnost UP je omezena tak, jak je uvedeno v těchto podmínkách, a omezuje se na výši jakéhokoli závazku, který může vzniknout dle příslušných právních předpisů výhradně v souvislosti s nedodržením jakékoli záruky dodání produktů nebo služeb ze strany UP, které se týkají Platformy nebo jakéhokoli Obsahu platformy. UP výslovně vylučuje odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které uživateli vzniknou v souvislosti s Platformou nebo užíváním, nemožností užívání nebo v důsledku užívání Platformy.

18. Zřeknutí se práv a odškodnění

Souhlasíte s tím, že UP, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, přidružené společnosti, zástupce, dodavatele a poskytovatele licencí odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky vzniklé v důsledku vašeho porušení těchto podmínek a vašeho užívání Platformy. UP si vyhrazuje právo podniknout jakékoli kroky, které považujeme za nezbytné pro vymáhání našich pohledávek. V takovémto případě souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré náklady a výdaje nám vzniklé, mimo jiné včetně nákladů na právní zastoupení, vymáhání a rozhodčí řízení a soudních nákladů.

19. Další ustanovení

Tyto podmínky představují celou dohodu týkající se Platformy mezi vámi a UP. Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek ukáže jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstávají platná a účinná. Neuplatnění jakýchkoli práv nebo ustanovení dle těchto podmínek z naší strany nepředstavuje zřeknutí se těchto práv nebo jakýchkoli jiných ustanovení. Neneseme odpovědnost za nesplnění žádné povinnosti z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu. Můžeme vám zasílat oznámení v souvislosti s Platformou v podobě e-mailů na vaši Členskou e-mailovou adresu. Takováto upozornění nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

20. Soudní příslušnost

Tyto podmínky a vaše užívání Platformy a Obsahu platformy se řídí právními předpisy v místě sídla UP a jakékoli nároky nebo spory, které se jakkoli týkají vašeho užívání Platformy, se řídí místně příslušnými právními předpisy.

Terms of Use

TERMS OF USE FOR FREE VIEWING VIA RENTING TV AND FILMS


1. Definitions

UP, we and us means Palacký University Olomouc. Compatible Devices means a device compatible with the Platform as listed in these terms. Member means a person that has supplied the requisite information and accepted membership of the Platform and Membership has a corresponding meaning. Member Account means an account held by a Member with UP for the purposes of free viewing viarenting Platform Content through the Platform. Free viewing of films from the competition and non-competition selection of the 56th edition of “AFO” will be available to people who create an account (profile) on the platform (hereinafter “member” or “ members ”), ie they are accredited to participate in the 56th annual AFO held online. This free form of access to the platform content will be provided for the duration of this year’s AFO, ie from 27 April 2021 to 11 May 2021. Platform Content means a film or TV series or an episode of a TV series or any other product or content provided by us for free viewing via renting through the Platform. Platform means the digital content platform provided by us (and/or by our third party service providers on our behalf) and includes all pages of and all information, material, text, graphics and facilities on the Platform. Content of the platform made available for free of charge means the content of the platform which the member accesses and rents free of charge for viewing purposes and which is accessible to him for a specific period specified in the platform. Rental Content means Platform Content which has been rented by a Member and is available for free viewing for a specific time period.

2. Acceptance of Terms

These terms form the basis on which you agree to use UP´s Platform operated by SHIFT72 to watch films for free via renting our films. These terms represent a legally binding agreement between you and UP. By using the Platform (which includes accessing the Platform, creating an account, and/or watching for free via renting any Platform Content), you accept these terms and agree to abide by them. If you need to contact us about the Platform, you can do so by contacting us through the email help@afo.cz. We reserve the right to change these terms. If we do so, then prior to any subsequent purchase of any Platform Content, you will receive an email notifying you of the updated terms to the email address you provided when creating your account.

3. Use of the Platform

The Platform permits you to watch for free via renting our Platform Content for your personal use in accordance with these terms, including any terms specific to particular Platform Content. To watch for free via renting Platform Content you must be 15 years or older and located in a territory where the particular Platform Content is authorised to be available. You agree not to use or attempt to use the Platform from outside this territory. We may use geo-filtering / geo-blocking technologies to verify your compliance and prevent access outside this territory. You are responsible for ensuring that all persons who access the Platform through your internet connection are aware of these terms and that they comply with them.

4. Technology Requirements

You are responsible for making all arrangements necessary for you to access the Platform including ensuring you employ technology capable of utilising the Platform. Use of the Platform requires Compatible Devices, certain software (fees may apply) and internet access. Use of the Platform may be affected by the performance of these factors and these requirements are subject to change at any time. We will use reasonable endeavours to give you notice of any changes.

5. Compatible Devices and Software

The system requirements are detailed in the Help page (Nápověda). You acknowledge that the Platform may not work on all Compatible Devices set out above, particularly older devices, browsers and/or operating systems. High-speed internet access is strongly recommended.

6. Purchase and Payment

To use the Platform you must become a Member and you must agree to these terms. Once you have become a Member you can elect to view for free via renting, for a limited period of time set out above, Platform Content. The fees to view for free via renting Platform Content are specified on the Platform and will be indicated to you before you confirm payment. Fees are subject to change from time to time without notice. Once you have submitted your order for the purchase, rental or free viewing of any Platform Content you will not be able to cancel your order.

7. Member Accounts

Some important details about your Member Account:
- Don’t reveal your account information to anyone else;
- You are solely responsible for maintaining the confidentiality and security of your Member Account and for all activities that occur on or through your Member Account;
- You agree to immediately notify UP of any security breach of your Member Account;
- UP shall not be responsible for any losses arising out of the unauthorised use of your Member Account;
- If you create a Member Account and/or use the Platform on someone else’s behalf, you warrant that you have that person’s authority to do so. You also accept all liability and the consequences for any breaches of these terms resulting from any unauthorised activity you conduct. You shall not access or attempt to access a Member Account that you are not authorised to access. You agree to provide accurate and complete information when you become a Member, and as you use, the Platform and you agree to update such information to keep it accurate and complete.

8. Buying and Renting Platform Content

Platform Content is available to Members to rent for free for streaming via the Platform. Platform Content is only available within the territories in which the particular Platform Content is authorised to be available. The Platform Content will be available to you to start viewing on Compatible Devices subject to the speed of your internet connection and as follows:

Renting Platform Content
- Rental Content will be available for you to view immediately from submission of your order for free for the period of time specified on the Platform. The Platform Content will be available for you to view immediately starting from 27 April 2021 until 11 May 2021 for as long as you hold a Member Account.
- You may pause and rewind the Rental Content. Stopping, pausing, or restarting Rental Content does not extend the available time for viewing. You may discontinue your viewing and resume later.
- Rental Content may be viewed for an unlimited number of times during the rental period.
You acknowledge that the volume of data consumed by accessing the Platform Content is typically high. You are solely responsible for any internet usage or charges that your ISP may apply in relation to accessing Platform Content.

Free viewing Content
- The Platform Content will be available for you to view immediately starting from 27 April 2021, until 11 May 2021 or for as long as you hold a Member Account.
- You acknowledge that the volume of data consumed by accessing the Platform Content is typically high. The payments you make to rent or purchase Platform Content do not include any charges for internet usage. You are solely responsible for any internet usage or charges that your ISP may apply in relation to accessing Platform Content.

9. Privacy

We respect your privacy. Your use of the Platform is subject to our Privacy Policy.

10. Platform Service and Availability

We may modify, suspend, or discontinue the Platform or any Platform Content at any time with or without notice to you. We will not be liable for any unavailability of the Platform or of any Platform Content if you have breached any of these terms or for any unavailability beyond our control. If you have paid for Platform Content but we have failed to make it available to you, then our liability for any such unavailability will be limited to the purchase price for that Platform Content. You acknowledge that not all of our film and television programmes listed on our website are available for purchase nor will they become so in future.

11. Rules of Use

You shall use the Platform and the Platform Content strictly in accordance with these terms. You will be authorised to use Platform Content only for personal, non-commercial use. You may not make any Platform Content available for any commercial purpose or any other purpose not expressly authorised in these terms. You agree not to violate, circumvent, reverse-engineer, decompile, disassemble, or otherwise tamper with any of the security technology related to the Platform and the Platform Content for any reason, or to interfere with, remove or alter any digital rights management information on the Platform or the Platform Content, or to attempt or assist another person to do so. You must not abuse or misuse the Platform by attempting to compromise the service by employing technologically harmful means or material. You will not use the Platform for any purpose which is unlawful, not authorised by us or otherwise conflicts with these terms. Your use of the Platform may be monitored and controlled by UP or its service provider for compliance purposes at any time.

12. Third Party Material

Some information contained in the Platform may link you to sites that are not owned or under the control of UP. UP assumes no responsibility or liability for the content of those sites or otherwise for any third party material that may feature on the Platform.

13. Objectionable Material

You may personally consider some Platform Content to contain offensive, indecent, or objectionable content and some Platform Content may also contain explicit material. Subject to applicable censorship laws the Platform provides Platform Content at your sole risk and UP shall have no liability to you for material that you may consider to be offensive, indecent, or objectionable. Some Platform Content may be sold on an age restricted basis. It may be unlawful for you to knowingly purchase some Platform Content if you don’t meet the minimum age requirement. In purchasing Platform Content we rely on your agreement that you are old enough to legally access the particular Platform Content. If we have reasonable grounds to believe you are not old enough then we may cancel your Membership.

14. Intellectual Property

The Platform and the Platform Content contain information and material that is owned by UP and/or its licensors and/or service providers, and is protected by applicable intellectual property and other laws, including those relating to copyright. UP reserves for itself and such third parties all such rights in all jurisdictions throughout the World. You must not (and must not permit others to) authorise or assist any other person to remove or interfere with any copyright notices contained in any Platform Content. We take infringement of our copyright (and that of our licensors and service providers) seriously. You must:
- only use the Platform Content and related information and materials in the course of using the Platform in compliance with these terms and not for any other purpose;
- not download, upload, copy, reproduce, communicate to the public, transmit, publish, broadcast, modify, manipulate, rent, lease, loan, sell, distribute, or create any derivative works of any Platform Content or any part of it;
- not copy, reproduce, modify or manipulate any part of the Platform and/or Platform Content in any manner;
- not exploit the Platform or Platform Content in any unauthorised way whatsoever.
We reserve all rights and remedies available to us to prevent any infringement of intellectual property we or our licensors or service providers own that is comprised in the Platform or Platform Content. UP’s trade marks, service marks, graphics, and logos used in connection with the Platform are the intellectual property of UP. Other trade marks, service marks, graphics, and logos used in connection with the Platform or with Platform Content may be the trade marks of their respective owners. You are granted no right or licence with respect to any of the aforesaid trade marks and any use of such trade marks.

15. Termination

We may:
- terminate the agreement created between you and UP pursuant to these terms; and
- suspend access to the Platform (or any part thereof) or any Platform Content at any time without notice.
Provided you are not in breach of these terms we will reimburse you for any Platform Content you have successfully paid for but has not been made available to you in accordance with clause 8 at the time of termination or suspension. We will not be liable if for any reason the Platform is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the Platform or to Platform Content. We have the right to disable any Membership at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of these terms. You may cease to use the Platform at any time.

16. Disclaimer

Your use of the Platform is at your own risk. The Company does not guarantee, represent or warrant the uninterrupted or error-free use of the Platform and shall not be liable for any loss arising from such events including but not limited to loss, corruption, attack, viruses, interference, hacking, or other security intrusion or any other factors beyond UP’s and/or its licensors’ and/or its service providers’ reasonable control, including but not limited to the nature of your Compatible Device or internet connection. To the extent permitted by law, the Platform and the Platform Content are provided by UP without warranties or guarantees of any kind, other than the statutory protection afforded to you by applicable legislation.

17. Limitation of Liability

The UP’s liability shall be limited as set out in these terms and otherwise to the amount of any liability that may arise under any applicable legislation and solely in respect of the failure to comply with any guarantee corresponding to UP’s supply of services relating to the Platform or any Platform Content. UP expressly excludes any liability for any direct, indirect or consequential loss or damages incurred by any user in connection with the Platform or in connection with the use, inability to use, or results of the use of the Platform.

18. Waiver and Indemnity

You agree to indemnify and hold UP, its directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, and licensors harmless with respect to any claims arising out of your breach of these terms and your use of the Platform. UP reserves the right to take any action we believe necessary to recover any sums you owe us. You agree that, in such circumstances, you will be liable for all costs and expenses incurred by us including, but not limited to, legal fees, collection fees, arbitration costs and court costs.

19. Miscellaneous

These terms constitute the entire agreement between you and The Company regarding the Platform. If any part of these terms is held invalid or unenforceable the remaining parts of these terms shall remain in full force and effect. Our failure to enforce any right or provisions under these terms will not constitute a waiver of such provision or any other provision. We will not be responsible for failure to fulfil any obligation due to causes beyond our control. We may notify you with respect to the Platform by sending an email message to your Member email address. Notices shall become effective immediately when issued by us.

20. Governing Law

These terms and your use of the Platform and Platform Content are governed by the jurisdiction where UP is based for any claim or dispute relating in any way to your use of the Platform.